« Rzym 15:32 List do Rzymian 15:33 Rzym 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(15:33b) A Bóg pokoju, ze wszemi wami, amen.
2.WUJEK.1923A Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen.
3.RAKOW.NTA Bóg pokoju niech będzie z wami wszytkimi, Amen.
4.GDAŃSKA.1881A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
5.GDAŃSKA.2017A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
6.JACZEWSKIBóg pokoju niech będzie z wami wszystkiemi. Amen.
7.SYMONA Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen.
8.DĄBR.WUL.1973A Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen.
9.TYSIĄCL.WYD5A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi! Amen.
10.BRYTYJKAA Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
11.POZNAŃSKABóg zaś, dawca pokoju, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
12.WARSZ.PRASKAA Bóg, który darzy nas pokojem, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
14.EIB.BIBLIA.2016A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
15.TOR.NOWE.PRZ.A Bóg pokoju jest z wami wszystkimi. Amen.