« Rzym 15:3 List do Rzymian 15:4 Rzym 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo cokolwiek wprzód napisano, na naszę naukę wprzód napisano; abychmy przez cierpliwość i pocieszenie pism nadzieję mieli.
2.WUJEK.1923Albowiem cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę Pisma nadzieję mieli,
3.RAKOW.NTBo cokolwiek przedtym napisano, ku naszej nauce przedtym napisano; abyśmy przez cierpliwość i pociechę pism, nadzieję mieli.
4.GDAŃSKA.1881Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę Pism nadzieję mieli.
5.GDAŃSKA.2017Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję.
6.JACZEWSKITo napisano i dla naszej nauki, abyśmy, cierpliwie znosząc przykrości i szukając pociechy w piśmie, cieszyli się nadzieją nagrody niebieskiej.
7.SYMONA cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano: abyśmy przez cierpliwość i pociechę czerpaną z Ksiąg świętych nadzieję mieli.
8.DĄBR.WUL.1973A wszystko, cokolwiek jest napisane, dla naszego pouczenia napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism świętych nadzieję mieli.
9.TYSIĄCL.WYD5To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.
10.BRYTYJKACokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.
11.POZNAŃSKATo, co niegdyś napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy - dzięki cierpliwości i pociesze, jaką dają Pisma - mieli nadzieję.
12.WARSZ.PRASKAWszystko, co znajduje się od dawna w Piśmie [Świętym], zostało napisane ku naszej nauce, abyśmy mogli mieć niezachwianą nadzieję i płynącą z Pism moc ducha.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo cokolwiek wcześniej zostało spisane, zostało spisane dla naszej nauki, abyśmy mieli nadzieję z powodu wytrwałości oraz zachęty Pisma.
14.EIB.BIBLIA.2016Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei.
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo cokolwiek wcześniej zostało napisane, dla naszej nauki zostało napisane, abyśmy przez wytrwałość i przez zachętę Pism mieli nadzieję.