« Psal 100:1 Księga Psalmów 100:2 Psal 100:3 » 

1.WUJEK.1923Służcie Panu z weselem: wchódźcie przed obliczności jego z radością.
2.GDAŃSKA.1881Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.
3.GDAŃSKA.2017Służcie PANU z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze.
4.GÖTZE.1937Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykiem radości.
5.CYLKOWSłużcie Bogu w radości, przyjdźcie przed Niego w weselu.
6.KRUSZYŃSKISłużcie Panu z weselem, a chodźcie przed obliczem Jego z radością.
7.ASZKENAZY Służcie Jehowie w radości, przybywajcie przed oblicze Jego wśród śpiewu!
8.SZERUDASłużcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem!
9.TYSIĄCL.WYD5służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
10.BRYTYJKASłużcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
11.POZNAŃSKARadośnie służcie Jahwe, przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykami wesela!
12.WARSZ.PRASKASłużcie Panu z radością, przyjdźcie i radujcie się przed Jego obliczem!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Służcie WIEKUISTEMU w radości, przyjdźcie przed Niego z weselem.