« Psal 100:1 Księga Psalmów 100:2 Psal 100:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(99:1b) służycie Gospodnu w wiesielu! (99:2) Wnidzicie w obeźrzeniu jego w wiesielu!
2.PS.PUŁAWSKI(99:1b) służcie Bogu w wesielu! (99:2) Wnidźcie przedeń w radości!
3.WUJEK.1923Służcie Panu z weselem: wchódźcie przed obliczności jego z radością.
4.GDAŃSKA.1881Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.
5.GDAŃSKA.2017Służcie PANU z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze.
6.GÖTZE.1937Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykiem radości.
7.CYLKOWSłużcie Bogu w radości, przyjdźcie przed Niego w weselu.
8.KRUSZYŃSKISłużcie Panu z weselem, a chodźcie przed obliczem Jego z radością.
9.ASZKENAZY Służcie Jehowie w radości, przybywajcie przed oblicze Jego wśród śpiewu!
10.SZERUDASłużcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem!
11.TYSIĄCL.WYD1(99:2) służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Jego obliczem.
12.TYSIĄCL.WYD5służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
13.BRYTYJKASłużcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
14.POZNAŃSKARadośnie służcie Jahwe, przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykami wesela!
15.WARSZ.PRASKASłużcie Panu z radością, przyjdźcie i radujcie się przed Jego obliczem!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Służcie WIEKUISTEMU w radości, przyjdźcie przed Niego z weselem.
17.EIB.BIBLIA.2016Służcie PANU z radością, Przychodźcie do Niego z weselem!