« Abd 1:11 Księga Abdiasza 1:12 Abd 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie wzgardzisz w dzień brata twego, w dzień pielgrzymowania jego, i nie będziesz się weselił nad syny Judzkimi w dzień zatracenia ich i nie będziesz wielmożył ust twoich w dzień ucisku.
2.GDAŃSKA.1881Nie patrzże tedy na dzień brata swego, na dzień pojmania jego; ani się wesel nad synami Judzkimi w dzień zginienia ich, ani hardzie mów usty swemi w dzień ucisku.
3.GDAŃSKA.2017Nie powinieneś był patrzeć na dzień swego brata, w dniu jego pojmania, ani cieszyć się z powodu synów Judy w dniu ich zniszczenia, ani mówić zuchwale w dniu ucisku.
4.CYLKOWNie należało ci patrzeć na dzień brata twego, na dzień niedoli jego, ani cieszyć się nad synami Judy w dzień upadku ich, ani rozwierać ust swoich w dzień nieszczęścia.
5.TYSIĄCL.WYD5Przestań się cieszyć widokiem brata twego w dniu jego nieszczęścia! Przestań się śmiać z synów Judy w dniu ich zagłady! Przestań wygłaszać mowy w dniu ucisku!
6.BRYTYJKANie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!
7.POZNAŃSKANie spoglądaj szyderczo na brata swego w dniu jego niedoli! Nie tryumfuj nad synami Judy w dniu ich zagłady! Nie mów słów zuchwałych w dniu utrapienia!
8.WARSZ.PRASKANie ciesz się w ukryciu, gdy przyjdzie dzień twego brata i kiedy spadnie na niego nieszczęście! Nie wyśmiewaj się także z biednych synów Judy, gdy przyjdzie na nich dzień zguby. Nie otwieraj twoich ust tak szeroko, gdy dzień ucisku nadejdzie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie trzeba było patrzeć na dzień twojego brata, na dzień jego niedoli, ani cieszyć się nad synami Judy w dzień ich upadku, ani otwierać swoich ust w dzień nieszczęścia.
10.EIB.BIBLIA.2016Nie przyglądaj się bratu w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się, że zagłada spotkała synów Judy. Nie przechwalaj się w dniu niedoli!