« Abd 1:17 Księga Abdiasza 1:18 Abd 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dom Jakóbów ogniem, a dom Józephów płomieniem, a dom Ezaw słomą: i zapalą się na nie i pożrą je, a nie będzie szczątku domu Ezaw; bo Pan mówił.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dom Jakóbowy ogniem, a dom Józefowy płomieniem, dom zaś Ezawowy ścierniskiem; i rozpali się na nich, i strawi ich, a nikt nie zostanie z domu Ezawowego; bo Pan to mówił.
3.GDAŃSKA.2017Dom Jakuba stanie się ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom Ezawa zaś ścierniskiem. Podpalą go i strawią, i nikt nie pozostanie z domu Ezawa, bo PAN to powiedział.
4.CYLKOWI będzie dom Jakóba ogniem, a dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa ścierniskiem, i zapalą je i strawią, że nie zostanie szczątku z domu Ezawa, gdyż Wiekuisty to wyrzekł.
5.TYSIĄCL.WYD5Dom Jakuba będzie ogniem, dom Józefa - płomieniem, a dom Ezawa - słomą; zapalą i pochłoną go i nic nie pozostanie z domu Ezawa, tak bowiem postanowił Pan.
6.BRYTYJKAA dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje - bo tak rzekł Pan.
7.POZNAŃSKADom Jakuba będzie wtedy ogniem, Dom Józefa - płomieniem, lecz Dom Ezawa - słomą. Podpalą go i zniszczą! Nikt się nie ocali z Domu Ezawa, bo Jahwe tak powiedział.
8.WARSZ.PRASKAWtedy stanie się dom Jakuba ogniem, a dom Józefa będzie jednym płomieniem. Dom zaś Ezawa będzie słomą, którą ogień ogarnie i strawi doszczętnie. I nikt nie ocaleje z domu Ezawa, bo tak Pan powiedział.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dom Jakóba będzie ogniem, dom Josefa płomieniem, a dom Ezawa ścierniskiem; zapalą je oraz strawią tak, że z domu Ezawa nie zostanie ani szczątku – gdyż WIEKUISTY to wypowiedział.
10.EIB.BIBLIA.2016I stanie się dom Jakuba ogniem, dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa - słomą: podpalą go i strawią! I z domu Ezawa nikt nie ocaleje - gdyż PAN tak rozstrzygnął.