« Łuk 3:1 Ewangelia Łukasza 3:2 Łuk 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Za Arcyoffiarników Annasza i Kaiafasza, było słowo Boże na Johana Zacharyaszowego syna, w pustyni.
2.WUJEK.1923Za najwyższych kapłanów Annasza i Kaiphasza, stało się słowo Pańskie do Jana, Zacharyaszowego syna, na puszczy,
3.RAKOW.NTZa przedniejszych Ofiarowników Annasza i Kaiafasza, sstało się słowo Boże do Jana Zacharyaszowego syna, na puszczy.
4.GDAŃSKA.1881Za najwyższych kapłanów Annasza i Kaifasza, stało się słowo Boże do Jana, Zacharyjaszowego syna, na puszczy.
5.GDAŃSKA.2017Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
6.SZCZEPAŃSKIa Annasz i Kajfasz byli arcykapłanami, - odezwał się głos Boży nad Janem, synem Zacharyasza, na pustkowiu.
7.BIESZK.ŁUK.1931Najwyższymi kapłanami byli wtedy Annasz i Kajfasz. Wówczas odezwał się Bóg do Jana, syna Zachariasza, na puszczy.
8.GRZYM1936w czasach, kiedy urząd arcykapłański sprawowali Annasz i Kajfasz, zstąpiło słowo Boże na Jana syna Zacharjasza.
9.DĄBR.WUL.1973za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza stało się słowo Pańskie do Jana Zachariaszowego syna, na pustyni.
10.DĄBR.GR.1961za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, stało się słowo Boże do Jana, Zachariaszowego syna, na pustyni.
11.TYSIĄCL.WYD5za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
12.BRYTYJKAZa arcykapłanów Annasza i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
13.POZNAŃSKAza arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Bóg wezwał Jana, syna Zachariasza, (przebywającego) na pustyni.
14.WARSZ.PRASKAArcykapłanami byli Annasz i Kajfasz. Wtedy to właśnie przemówił Bóg do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.za arcykapłanów Annasza i Kaifasza na pustkowiu pojawiło się słowo Boga do Jana, syna Zachariasza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITza arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Bóg przemówił do Jana, syna Zachariasza, który przebywał na pustyni.
17.TOR.NOWE.PRZ.Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustkowiu.