« Łuk 3:22 Ewangelia Łukasza 3:23 Łuk 3:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tento Jesus był jakmiarz trzydzieści lat naczynający, będąc syn Jozefów, Heliego,
2.WUJEK.1923A ten Jezus poczynał być jakoby we trzydziestu lat, jako mniemano, syn Józepha, który był Heh, który był Matthat,
3.RAKOW.NTA sam Jezus poczynał być jakoby we trzechdziesiąt lat, będąc (jako mniemano) synem Józefa, Helego,
4.GDAŃSKA.1881A Jezus poczynał być jakoby w trzydziestu latach, będąc (jako mniemano,)synem Józefa, syna Helego,
5.GDAŃSKA.2017A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego;
6.SZCZEPAŃSKISam zaś Jezus, gdy rozpoczynał, miał lat około trzydziestu, <będąc> jak mniemano, synem Józefa, [który był] synem Helego,
7.BIESZK.ŁUK.1931Gdy Pan Jezus rozpoczął swą działalność publiczną, miał około trzydziestu lat. Miano go za syna Józefa. Tegoż przodkowie byli: Heli,
8.GRZYM1936A Jezus miał wtedy około trzydziestu lat i uważano go za syna Józefa, który pochodził od Helego, Matata,
9.DĄBR.WUL.1973Sam zaś Jezus, gdy rozpoczynał (działalność publiczną), miał lat około trzydziestu, będąc, jak mniemano, synem Józefa, który był synem Helego, syna Matata,
10.DĄBR.GR.1961Sam zaś Jezus, gdy rozpoczynał (działalność publiczną), miał lat około trzydziestu, a był, jak mniemano, synem Józefa, który był synem Helego, syna Matata,
11.TYSIĄCL.WYD5Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,
12.BRYTYJKAA Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu, a był jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,
13.POZNAŃSKAA gdy Jezus rozpoczynał (działalność), miał około trzydziestu lat. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Hellego,
14.WARSZ.PRASKAA Jezus sam miał około trzydziestu lat, gdy rozpoczynał [swoją] działalność. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus kiedy zaczynał, żył około trzydzieści lat, będąc (jak mniemano) synem Józefa, Helego,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus rozpoczynał działalność, miał około trzydziestu lat i choć uważano, że był synem Józefa, pochodził od Helego,
17.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus, gdy rozpoczął swoją służbę, miał około trzydziestu lat, będąc, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego,