« Jer 30:24 Księga Jeremiasza 31:1 Jer 31:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czasu onego, mówi Pan, będę Bogiem wszystkim rodzajom Izraeolwym, a oni będą mi ludem.
2.GDAŃSKA.1881Czasu onego, mówi Pan, będę Bogiem wszystkim rodzajom Izraelskim, a oni będą ludem moim.
3.GDAŃSKA.2017W tym czasie, mówi PAN, będę Bogiem wszystkich rodów Izraela, a one będą moim ludem.
4.CYLKOW(30:25) Czasu onego, rzecze Wiekuisty, będę Bogiem wszystkim pokoleniom Israela, a one będą Mi ludem.
5.KRUSZYŃSKIW tych czasach - wyrocznia Boża: Będę Panem dla wszystkich pokoleń Izraela a oni będą moim ludem.
6.TYSIĄCL.WYD1Owego czasu — wyrocznia Jahwe — dla wszystkich rodów Izraela będę Bogiem, a oni będą mi ludem».
7.TYSIĄCL.WYD5W owych czasach - wyrocznia Pana - będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem.
8.BRYTYJKAW owym czasie – mówi Pan – będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem.
9.POZNAŃSKAW owym czasie - głosi Jahwe - będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, a one będą mi ludem.
10.WARSZ.PRASKAZa dni owych – mówi Pan – będę Bogiem wszystkich rodów Izraela, a one będą moim ludem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:25) Owego czasu mówi WIEKUISTY, będę Bogiem wszystkich pokoleń Israela, a one będą Moim ludem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym właśnie czasie - oświadcza PAN - będę Bogiem wszystkich plemion Izraela, a one będą moim ludem.