« Jer 31:9 Księga Jeremiasza 31:10 Jer 31:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie słowa Pańskiego, narodowie! a opowiadajcie na wyspach, które są daleko, i mówcie: Który rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie go strzegł, jako pasterz trzody swéj.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie słowa Pańskiego, o narody! a opowiadajcie je na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go, a strzedz go będzie, jako pasterz trzody swojej.
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie słowa PANA, o narody, głoście je na dalekich wyspach i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie go strzec jak pasterz swoich trzód.
4.CYLKOW(31:9) Słuchajcie słowa Wiekuistego, narody, a zwiastujcie je po wyspach dalekich, i powiedzcie: Ten, który Israela rozproszył, zgromadza go znowu i strzeże go jako pasterz trzody swojej!
5.KRUSZYŃSKISłuchajcie narody słowa Bożego, a ogłaszajcie na wyspach dalekich, i mówcie: "Ten, co rozproszył Izraela, zbierze go i strzedz go będzie jako pasterz swego stada.
6.TYSIĄCL.WYD1Słuchajcie słowa Jahwe, narody, głoście na wyspach dalekich i mówcie: "Ten, co rozproszył, zbierze Izraela i strzec go będzie jak pasterz swego stada".
7.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście na dalekich wyspach, mówiąc: "Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą".
8.BRYTYJKASłuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody.
9.POZNAŃSKANarody, słuchajcie słów Jahwe, głoście na wyspach dalekich i mówcie: "Ten, co rozproszył Izraela, znowu go zgromadzi i strzec go będzie jak pasterz swej trzody.
10.WARSZ.PRASKANarody, posłuchajcie słów Pana, rozgłaszajcie je aż na odległych wyspach: Ten, co kiedyś Izraela rozproszył, teraz go gromadzi i pilnuje go jak pasterz swej trzody.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:9) Narody! Słuchajcie słowa WIEKUISTEGO i zwiastujcie je po dalekich wyspach; powiedzcie: Ten, który rozproszył Israela, znowu go zgromadza i strzeże, jak pasterz swojej trzody!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie słowa PANA, narody! Głoście na dalekich wyspach, że Ten, który rozproszył Izraela, znowu go gromadzi. I strzec go będzie jak pasterz swej trzody.