« Jer 31:16 Księga Jeremiasza 31:17 Jer 31:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I jest nadzieja o ostatku twym, mówi Pan, i wrócą się synowie do granic swoich.
2.GDAŃSKA.1881Jest mówię nadzieja, że się potem nawrócą, mówi Pan, synowie twoi do krainy swojej.
3.GDAŃSKA.2017Jest nadzieja na twój kres – mówi PAN – twoi synowie powrócą do swojej krainy.
4.CYLKOW(31:16) Tak, jest nadzieja dla przyszłości twojej, rzecze Wiekuisty, a wrócą dzieci do dziedziny swojej!
5.KRUSZYŃSKIJest nadzieja dla ostatnich dni twoich - rzecze Bóg, a synowie powrócą do granic swych.
6.TYSIĄCL.WYD1jest nadzieja dla twej przyszłości; synowie w granice swe wrócą.
7.TYSIĄCL.WYD5Jest nadzieja dla twego potomstwa - <wyrocznia Pana> - wrócą synowie w swe granice.
8.BRYTYJKAJest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa – mówi Pan – i wrócą synowie do swoich siedzib.
9.POZNAŃSKAJest nadzieja dla twoich potomnych - głosi Jahwe - powrócą synowie na swoje tereny!
10.WARSZ.PRASKAJest jeszcze nadzieja dla twego potomstwa, bo wrócą twoi synowie i osiądą na swojej ziemi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:16) Tak, nadzieja jest w twej przyszłości mówi WIEKUISTY, dzieci wrócą do swojego dziedzictwa!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, jest nadzieja na twą przyszłość - oświadcza PAN - dzieci znów wrócą w twoje granice!