« Jer 31:27 Księga Jeremiasza 31:28 Jer 31:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jakom czuł nad nimi, abych wyrywał i kaził i rozwalał i tracił i trapił: tak będę czuł nad nimi, abych budował i sadził, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881A jakom się starał, abym ich wykorzenił, i burzył, i kaził, i gubił, i trapił: tak się starać będę, abym ich pobudował i rozsadził, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017A jak się starałem ich wykorzeniać, burzyć, obalać, niszczyć i trapić, tak będę nad nimi czuwał, by ich budować i sadzić, mówi PAN.
4.CYLKOW(31:27) I będzie, że jakom czuwał nad nimi, abym wypleniał i druzgotał, i burzył i zatracał i niweczył, tak będę czuwał nad nimi, abym budował i zasadzał, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKII będzie: żem jako czuwał nad nimi, aby wyrywać, druzgotać i burzyć, aby niszczyć i sprowadzać niedolę, tak będę czuwał nad nimi, aby budować i sadzić - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1A jak nad nimi czuwałem, ażeby wyrywać i walić, i burzyć, i niszczyć, i szkodzić; tak czuwać będę nad nimi, by stawiać i sadzić — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i obalać, burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować i sadzić - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAI będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć, i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAI jak czuwałem nad nimi, by ich wykorzeniać i burzyć, wyniszczać i wytracać, nawiedzać niedolą, tak będę czuwał nad nimi, by ich rozbudować i rozkrzewić - głosi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAI jak byłem czujny wtedy, kiedy ich wyrywałem i obalałem, kiedy ich burzyłem, wniwecz obracałem i sprowadzałem na nich nieszczęścia, tak teraz będę czuwał, żeby byli odbudowani i zasadzeni na nowo – mówi Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:27) I będzie, że jak czuwałem nad nimi, abym wypleniał, druzgotał, burzył, zatracał i niweczył, tak będę czuwał nad nimi, abym budował i zasadzał mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI jak niegdyś dopilnowywałem, by ich wykorzeniać, wyrywać, burzyć, niszczyć i sprowadzać na nich nieszczęście, tak teraz dopilnuję, by ich budować i sadzić - oświadcza PAN.