« Jer 31:2 Księga Jeremiasza 31:3 Jer 31:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z daleka Pan mi się okazał. A miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego przyciągnąłem litując się.
2.GDAŃSKA.1881Rzeczeszli: Zdawna mi się Pan ukazywał. I owszem, miłością wieczną umiłowałem cię, dlategoć ustawicznie miłosierdzie pokazuję;
3.GDAŃSKA.2017Powiedz: Dawno PAN mi się ukazał, mówiąc: Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim miłosierdziem.
4.CYLKOW(31:2) Od dawna Wiekuisty mi się ukazywał, - (tak, rzekł On), bo miłością wieczną umiłowałem cię, a przeto zachowałem ci długotrwałą łaskę.
5.KRUSZYŃSKIJahwe ukazał mi się zdaleka. Kocham cię miłością wieczną, dlatego przedłużyłem nad tobą miłosierdzie.
6.TYSIĄCL.WYD1Z daleka mu zjawił się Jahwe: Umiłowałem cię wieczną miłością, przeto tak długo darzyłem cię łaską.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość.
8.BRYTYJKAZ daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łąskę.
9.POZNAŃSKAZ oddali Jahwe mu się objawił: Miłością odwieczną cię umiłowałem, dlatego przyciągam cię w swej łaskawości.
10.WARSZ.PRASKAA Pan staje przed nim daleko: Miłością odwieczną cię ukochałem i dlatego nadal jestem ci życzliwy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:2) Od dawna ukazywał mi się WIEKUISTY, mówiąc: Ponieważ umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego zachowałem ci długotrwałą łaskę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN ukazał mu się z oddali, mówiąc: Pokochałem cię wieczną miłością, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.