« Jer 31:32 Księga Jeremiasza 31:33 Jer 31:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale to będzie przymierze, które postanowię z domem Izraelowym, po onych dniach, mówi Pan: Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go: i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
2.GDAŃSKA.1881Ale to jest przymierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
3.GDAŃSKA.2017Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
4.CYLKOW(31:32) Lecz oto przymierze, które zawrę z domem Israela po dniach onych, rzecze Wiekuisty: Złożę naukę Moję we wnętrzu ich, a w sercu ich wypiszę ją, abym był im Bogiem, a oni Mi byli ludem.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie tych dni, - rzecze Bóg: Położę prawo moje we wnętrzu ich, i na sercu ich napiszę, i będę ich Panem, a oni będą ludem moim.
6.TYSIĄCL.WYD1Lecz takie będzie przymierze, które nawiążę z domem Izraela z upływem dni owych — wyrocznia Jahwe: Złożę me prawo w ich piersi, zapiszę je na ich sercu. I Bogiem im będę, a oni będą mym ludem.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.
8.BRYTYJKALecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
9.POZNAŃSKANatomiast to będzie Przymierze, jakie zawrę z Domem Izraela po dniach owych - głosi Jahwe: Złożę Prawo moje w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercu! I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem!
10.WARSZ.PRASKAA oto teraz zawieram Nowe Przymierze z całym domem Izraela po tym wszystkim, co już minęło – mówi Pan: Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę w ich sercach. I wtedy [znów] stanę się ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:32) Lecz oto Przymierze, które po owych dniach zawrę z domem Israela mówi WIEKUISTY: Złożę Moje Prawo w ich wnętrzu oraz wypiszę je w ich sercu, abym był ich Bogiem, a oni byli Mi ludem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze - oświadcza PAN: Moje Prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.