« Jer 31:38 Księga Jeremiasza 31:39 Jer 31:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wynidzie daléj sznur pomiaru przed pagórek Gareb i obejdzie Goathę.
2.GDAŃSKA.1881A pójdzie jeszcze sznur pomiaru na przeciwko niej ku pagórkowi Gareb, a uda się ku Goa.
3.GDAŃSKA.2017I będzie się ciągnął dalej sznur mierniczy na wprost ku wzgórzu Gareb, a potem zwróci się ku Goa.
4.CYLKOW(31:38) I rozciągnie się dalej sznur pomiaru wprost poza wzgórza Gareb, i zwróci się ku Goah.
5.KRUSZYŃSKII rozciągnie się dale] sznur pomiaru wprost na wzgórze Gareb i zwróci się ku Goah.
6.TYSIĄCL.WYD1A dalej pociągnie się sznur mierniczy wprost na wzgórze Gareb i zwróci się do Goa.
7.TYSIĄCL.WYD5I będzie się ciągnął dalej sznur do mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb, kierując się ku Goah.
8.BRYTYJKAA dalej sznur mierniczy będzie biegł wprost ku wzgórzu Gareb i zwróci się ku Gos.
9.POZNAŃSKAPo czym sznur mierniczy będzie rozciągnięty dalej, prosto aż po wzgórze Gareb, a następnie zwróci się ku Goa.
10.WARSZ.PRASKAPotem sznur do mierzenia zostanie pociągnięty prosto w stronę wzniesienia Gareb, następnie skręci w kierunku Goah.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:38) I sznur pomiaru rozciągnie się dalej, wprost poza wzgórza Gareb oraz zwróci się ku Goah.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie sznur mierniczy pobiegnie na wprost, ku wzgórzu Gareb, i skręci ku Goa.