« Jer 31:4 Księga Jeremiasza 31:5 Jer 31:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeszcze sadzić będziesz winnice na górach Samaryjskich: sadzić będą sadzący, a póki czas nie przyjdzie, nie będą wina zbierać.
2.GDAŃSKA.1881Jeszcze będziesz sadziła winnice na górach Samaryjskich; a szczepiący szczepić będą i jeść będą.
3.GDAŃSKA.2017Znów będziesz sadziła winnice na górach Samarii; siewcy będą sadzić i spożywać z tego.
4.CYLKOW(31:4) Jeszcze sadzić będziesz winnice na górach Szomronu; zasadzą je sadownicy i użytkować z nich będą.
5.KRUSZYŃSKIJeszcze sadzić będziesz winnice na górach Samarji; sadzący sadzić będą i zbierać będą.
6.TYSIĄCL.WYD1Znów winne ogrody zasadzisz na górach Samarii; sadzący posadzą i pierwsi jeść będą.
7.TYSIĄCL.WYD5Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać.
8.BRYTYJKAZnowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii; ci, którzy je zasądzą, korzystać z nich będą.
9.POZNAŃSKAZnów sadzić będziesz winnice na wzgórzach Samarii. Sadownicy, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą.
10.WARSZ.PRASKAI będziesz znów uprawiać swe winnice na wszystkich górach Samarii ci, co je będą zasadzać, zbierać też będą owoce.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:4) Jeszcze będziesz sadziła winnice na górach Szomronu; zasadzą je sadownicy i będą z nich spożywać.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeszcze będziecie sadzić winnice na wzgórzach Samarii! Winogrodnicy je zasadzą i będą z nich korzystać!