« Jer 31:5 Księga Jeremiasza 31:6 Jer 31:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo będzie dzień, którego wołać będą stróżowie na górze Ephraim: Wstańcie, a wstąpmy na Syon do Pana, Boga naszego.
2.GDAŃSKA.1881Bo nastanie dzień, którego stróżowie wołać będą na górze Efraimowej: Wstańcie a wstąpmy na Syon do Pana, Boga swego.
3.GDAŃSKA.2017Nastanie bowiem dzień, kiedy stróże będą wołać na górze Efraim: Wstańcie, wejdźmy na Syjon do PANA, swego Boga.
4.CYLKOW(31:5) Tak, nastanie dzień, gdy zawołają stróże na górach Efraima: Naprzód, a wstąpmy na Cyon, do Wiekuistego, Boga naszego!
5.KRUSZYŃSKIBo dzień nadejdzie, gdy stróże wołać będą na górze Efraima: "Powstańcie, a wstąpmy na Sjon do Boga, Pana naszego".
6.TYSIĄCL.WYD1Bo nadchodzi dzień, gdy stróże zakrzykną na Efraima pogórzu: "Wstańcie i wstąpmy na Syjon do Jahwe, Boga naszego!"»
7.TYSIĄCL.WYD5Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima: Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!
8.BRYTYJKAZaprawdę, idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich: Wstańcie! Pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!
9.POZNAŃSKABo nadejdzie dzień, gdy stróże wołać będą na górze Efraim: "Powstańcie! Wstąpmy na Syjon, do Jahwe - Boga naszego!"
10.WARSZ.PRASKAPrzyjdzie dzień, gdy strażnicy zaczną wołać na wszystkich Efraima wzgórzach: Powstańcie, na Syjon idziemy do Pana i Boga naszego!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:5) Tak, nastanie dzień, gdy stróże zawołają na górach Efraima: Naprzód, wejdźmy na Cyon, do WIEKUISTEGO, naszego Boga!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNadchodzi bowiem dzień, gdy strażnicy wezwą z gór Efraima: Wstańcie! Idźmy na Syjon, do PANA, naszego Boga!