« Jer 31:6 Księga Jeremiasza 31:7 Jer 31:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan: Radujcie się z weselem Jakóbowi, a wykrzykajcie przeciw głowie narodów. Brzmijcie a śpiewajcie i mówcie: Zbaw, Panie! lud twój, ostatki Izraelowe.
2.GDAŃSKA.1881Tak zaiste mówi Pan: Śpiewajcie Jakóbowi o rzeczach wesołych, a wykrzykajcie jawnie przed tymi narodami; wydawajcie głos, chwałę oddawajcie a mówcie: Panie! wybaw ostatek ludu twego Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN: Śpiewajcie radośnie dla Jakuba i wykrzykujcie przed przodującym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: PANIE, wybaw resztkę twego ludu Izraela.
4.CYLKOW(31:6) Bo tak rzecze Wiekuisty: Uderzcie nad Jakóbem w radość, a wykrzykujcie na czele plemion, zwiastujcie, wysławiajcie i głoście: Wspomógł Wiekuisty lud Swój, szczątek Israela!
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem tak rzecze Bóg: Wydajcie okrzyk radości nad Jakóbem, a wykrzykujcie na czele narodów; zwiastujcie, wysławiajcie i głoście: "Jahwe zbawia swój naród - resztki Izraela".
6.TYSIĄCL.WYD1Bo tak mówi Jahwe: «Krzyczcie radośnie z powodu Jakuba, rozgłoście o pierwszym z narodów, wołajcie i sławcie, i mówcie: "Ocalił Jahwe swój naród, Resztę Izraela".
7.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!
8.BRYTYJKAGdyż tak mówi Pan: Wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów! Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela!
9.POZNAŃSKATak bowiem mówi Jahwe: - Radujcie się i weselcie Jakubem! Wysławiajcie przodującego narodom! Głoście, wychwalajcie i mówcie: "Jahwe wybawił swój lud, Resztę Izraela!"
10.WARSZ.PRASKABo oto, co mówi nasz Pan: Wołajcie radośnie na cześć Jakuba, wysławiajcie pierwszy spośród narodów! Niech będzie was słychać. Wysławiajcie go i wołajcie głośno, że Pan swój lud uratował, tych, co z Izraela zostali!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:6) Bo tak mówi WIEKUISTY: Uderzcie w radość nad Jakóbem i wykrzykujcie na czele plemion; zwiastujcie, wysławiajcie i głoście: WIEKUISTY wspomógł Swój lud, szczątek Israela!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak mówi PAN: Zaśpiewajcie Jakubowi radośnie! Wykrzykujcie głowie narodów! Głoście, wysławiajcie i proście: Wybaw, PANIE, swój lud, resztę Izraela!