« 5Moj 29:10 5 Księga Mojżeszowa 29:11 5Moj 29:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPsynowie i żony wasze, przychodniowie, jiż to z tobą przebywają w staniech, przez rębaczow leśnych a jiż to snoszą wodę,
2.WUJEK.1923Dziatki i żony wasze, i przychodzień, który z tobą mieszka w obozie, prócz tych, którzy drwa rąbią, i tych, którzy wodę noszą:
3.GDAŃSKA.1881Dziatki wasze, żony wasze, i przychodzień twój, który mieszka w pośrodku obozu twego, od tego, który drwa rąbie, aż do tego, co wodę czerpie;
4.GDAŃSKA.2017Wasze dzieci, wasze żony i przybysz, który mieszka w twoim obozie; od tego, który rąbie drwa, po tego, który czerpie wodę;
5.CYLKOW(29:10) Dzieci wasze, żony wasze, i obcy, który w obozie twoim; od rąbiącego drwa, do czerpiącego wody twoje;
6.KRUSZYŃSKI(29:10) dzieci wasze, żony wasze i cudzoziemiec przebywający wpośród twego obozu, poczynając od tego, co ścina drzewa twoje, aż do tego, co czerpie wodę twoją,
7.MIESES(29:10) zarówno jak i dziatwa wasza, niewiasty wasze i przychodzień twój, przebywający wewnątrz Obozu twego, od twojego drwala, aż do nosiwody twego, –
8.TYSIĄCL.WYD5wasze dzieci i żony, i przybysz, który przebywa w twoim obozie, począwszy od tego, który ścina drzewo, do tego, który czerpie wodę.
9.BRYTYJKA(29:10) Wasze dzieci, wasze żony i twój obcy przybysz, który jest w twoim obozie, od tego, który drwa rąbie, aż do tego, który wodę czerpie,
10.POZNAŃSKAwasza dziatwa, kobiety, cudzoziemcy z waszego obozu - od drwala do nosiciela wody.
11.WARSZ.PRASKA(29:10) wasze dzieci, wasze kobiety oraz cudzoziemcy przebywający w waszym obozie, poczynając od tych, którzy ścinają drzewa, a kończąc na tych, którzy czerpią wodę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:10) wasze dzieci, wasze żony i obcy, który są w twym obozie; od takiego, co rąbie drwa – do tego, co czerpie twoje wody.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:10) wasze dzieci i żony, i cudzoziemcy z obozu, od rąbiących drewno po czerpiących wodę,