« 5Moj 29:11 5 Księga Mojżeszowa 29:12 5Moj 29:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaby wszedł w ślub Pana Boga i w prawie zaprzysiężonym, jeż to dziś Pan Bog twoj uderzy z tobą
2.WUJEK.1923Abyś przeszedł w przymierzu Pana, Boga twego, i w przysiędze, którą dziś Pan, Bóg twój, stanowi z tobą:
3.GDAŃSKA.1881Abyś wszedł w przymierze Pana, Boga twego, i w przysięgę jego, którą Pan, Bóg twój, stanowi z tobą dziś;
4.GDAŃSKA.2017Aby wejść w przymierze z PANEM, swoim Bogiem, i w jego przysięgę, którą PAN, twój Bóg, zawiera dziś z tobą;
5.CYLKOW(29:11) Abyś wszedł w przymierze Wiekuistego, Boga twojego, i w zaprzysiężoną umowę z Nim, którą Wiekuisty, Bóg twój, zawiera z tobą dziś;
6.KRUSZYŃSKI(29:11) abyś wszedł w przymierze z Jahwe, Bogiem twoim i w przysięgę, jaką Jahwe, Bóg twój, w dniu dzisiejszym zawarł z tobą,
7.MIESES(29:11) ażebyś wstąpił w Przymierze Boga twego Wiekuistego i w zaklęcie Jego, które Bóg twój Wiekuisty zawiera z tobą dziś,
8.TYSIĄCL.WYD5Weszliście z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł dziś z wami pod przysięgą,
9.BRYTYJKA(29:11) Aby pod przysięgą wejść w przymierze z Panem, Bogiem twoim, jakie Pan, Bóg twój, dziś z tobą zawiera,
10.POZNAŃSKAMacie wejść w Przymierze z Jahwe, twoim Bogiem [Izraelu], w zaprzysiężony związek z Nim, który twój Bóg, Jahwe, zawiera z tobą.
11.WARSZ.PRASKA(29:11) Przygotowujcie się, żeby wejść w przymierze z Jahwe, waszym Bogiem, i żeby usłyszeć Jego przysięgę. Jest to przymierze, które Jahwe, twój Bóg, zawarł w tym dniu z wami,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:11) Abyś wszedł w przymierze WIEKUISTEGO, twojego Boga, w zaprzysiężoną z Nim umowę, którą WIEKUISTY, twój Bóg, dzisiaj z tobą zawiera.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:11) aby wejść w przymierze z PANEM, waszym Bogiem, związać się z Nim w przysiędze, przez którą PAN, wasz Bóg, zawiera je dzisiaj z wami,