« 5Moj 29:13 5 Księga Mojżeszowa 29:14 5Moj 29:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAni wam samym ja ta to zaślubienia śćwirdzaję i tych to przysiąg[ł] poćwirdzaję,
2.WUJEK.1923Ani wam samym ja to przymierze czynię, i te przysięgi utwierdzam:
3.GDAŃSKA.1881A nie tylko z wami samymi ja stanowię to przymierze, i tę przysięgę;
4.GDAŃSKA.2017Nie tylko z wami zawieram to przymierze i tę przysięgę;
5.CYLKOW(29:13) A nie z wami tylko samymi zawieram dzisiaj to przymierze i tę umowę zaprzysiężoną, -
6.KRUSZYŃSKI(29:13) Nie tylko z wami samymi ja zawieram to przymierze i tę przysięgę;
7.MIESES(29:13) Nie z samymi jednak wami tylko zawieram to Przymierze i zaklęcie to,
8.TYSIĄCL.WYD5Nie tylko z wami zawieram to przymierze i [nie tylko wam] składam przysięgę,
9.BRYTYJKA(29:13) Lecz nie tylko z wami zawieram to przymierze, obwarowane przysięgą,
10.POZNAŃSKAA nie tylko z wami samymi zawieram Ja to Przymierze - wraz z tym [ostrzegawczym] zaklęciem
11.WARSZ.PRASKA(29:13) Przymierze to zawarłem nie tylko z wami, nie tylko wam złożyłem przysięgę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:13) Ale nie tylko z wami samymi zawieram dziś to przymierze i tę zaprzysiężoną umowę,
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:13) Lecz nie tylko z wami samymi zawieram ja to przymierze z towarzyszącą mu przysięgą.