« 5Moj 29:1 5 Księga Mojżeszowa 29:2 5Moj 29:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zwoła Mojżesz wszego Israhela, i powie jim: „Wyście widzieli wszytko, coż jest uczynił Pan przed wami w ziemi ejipskiej faraonowi i wszem sługam jego, i wszej ziemi jego,
2.WUJEK.1923I zwołał Mojżesz wszystkiego Izraela, i rzekł do niego: Wyście widzieli wszystko, co czynił Pan przed wami w ziemi Egipskiéj Pharaonowi, i wszystkim sługom jego, i wszystkiéj ziemi jego:
3.GDAŃSKA.1881Zwołał tedy Mojżesz wszystkiego Izraela, i mówił do nich: Wyście widzieli wszystko, co czynił Pan przed oczyma waszemi w ziemi Egipskiej Faraonowi, i wszystkim sługom jego, i całej ziemi jego;
4.GDAŃSKA.2017I Mojżesz zwołał cały Izrael, i przemówił do nich: Widzieliście wszystko, co PAN uczynił na waszych oczach w ziemi Egiptu faraonowi, wszystkim jego sługom i całej jego ziemi:
5.CYLKOW(29:1) I zawołał Mojżesz do całego Israela, i rzekł do nich: "Wyście widzieli wszystko, co uczynił Wiekuisty w oczach waszych, w ziemi Micraim, Faraonowi, i wszystkim sługom jego, i całej ziemi jego;
6.KRUSZYŃSKI(29:1) Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: "Wyście widzieli wszystko, co w oczach waszych uczynił Bóg w ziemi egipskiej, faraonowi, wszystkim sługom jego i całemu jego krajowi,
7.MIESES(29:1) Mojżesz wezwał [wówczas] wszystkich Synów Izraela i rzekł do nich: „Widzieliście sami wszystko, co Wiekuisty zdziałał w obecności waszej [na oczach waszych] w Kraju Egipskim na Faraonie, na wszystkich sługach jego i na całym kraju jego:
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł: Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całej ziemi:
9.BRYTYJKA(29:1) Potem zwołał Mojżesz całego Izraela i rzekł do niego: Wy widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej uczynił Pan na waszych oczach faraonowi i wszystkim jego sługom, i całej jego ziemi,
10.POZNAŃSKAMojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i przemówił do nich: - Widzieliście wszystko, co na waszych oczach Jahwe uczynił w Egipcie faraonowi, jego sługom i całemu krajowi.
11.WARSZ.PRASKA(29:1) Zwołał Mojżesz wszystkich Izraelitów i tak im powiedział: Oglądaliście to wszystko, co Jahwe na waszych oczach uczynił w ziemi egipskiej faraonowi, wszystkim jego sługom i całemu krajowi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:1) Zatem Mojżesz zawołał do całego Israela oraz do nich powiedział: Wy widzieliście wszystko, co WIEKUISTY uczynił przed waszymi oczami, w ziemi Micraim faraonowi, wszystkim jego sługom i całej jego ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:1) Następnie Mojżesz zwołał całego Izraela i powiedział: Wy widzieliście wszystko, co uczynił PAN na waszych oczach w ziemi egipskiej faraonowi, wszystkim jego sługom i całej jego ziemi -