« 5Moj 29:26 5 Księga Mojżeszowa 29:27 5Moj 29:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzetoż rozgniewało się jest pirzchanie boże przeciw tej ziemi, aby przywiodł na nie wszytki klątwy, jeż to w księgach tych to są popisany,
2.WUJEK.1923I dlatego się zapalił gniew Pański na tę ziemię, że przywiódł na nię wszystkie przeklęctwa, które w tych księgach są napisane.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż zapalił się Pan gniewem przeciwko tej ziemi, aby przywiódł na nie wszelkie przeklęstwo napisane w tych księgach.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego gniew PANA zapłonął przeciw tej ziemi, aby sprowadzić na nią wszelkie przekleństwa zapisane w tej księdze.
5.CYLKOW(29:26) Przeto wspłonął gniew Wiekuistego przeciw ziemi tej, że nawiódł na nią wszelkie przekleństwo napisane w księdze tej;
6.KRUSZYŃSKI(29:26) Zapalił się gniew Boży na ten kraj i sprowadził nań wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze.
7.MIESES(29:26) zapłonął gniew Wiekuistego przeciwko Krajowi temu ażeby sprowadzić nań wszystkie klątwy, spisane w księdze tej,
8.TYSIĄCL.WYD5i zapalił się gniew Pana przeciw tej ziemi, sprowadzając na nich wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze.
9.BRYTYJKA(29:26) Rozgorzał więc gniew Pana przeciwko tej ziemi, tak iż przywiódł na nią wszelkie przekleństwo, zapisane w tej księdze.
10.POZNAŃSKADlatego gniew Jahwe zapłonął przeciw temu krajowi i sprowadził nań wszystkie złorzeczenia, zapisane w tej księdze.
11.WARSZ.PRASKA(29:26) Zapłonął tedy Jahwe gniewem na ten kraj i sprowadził na niego wszystkie nieszczęścia opisane w tej księdze.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:26) Dlatego zapłonął gniew WIEKUISTEGO przeciwko tej ziemi i naprowadził na nią wszelkie przekleństwo, napisane w tym zwoju.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:26) to rozgorzał gniew PANA na tę ziemię, tak że sprowadził na nią wszelkie przekleństwo zapisane w tym zwoju.