« 5Moj 29:5 5 Księga Mojżeszowa 29:6 5Moj 29:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPChlebaście nie jedli, wina i jinego piciaście nie pili, abyście wiedzieli, że on jest Pan Bog wasz
2.WUJEK.1923Chlebaście nie jedli, wina i sycery nie piliście: abyście wiedzieli, żem Ja jest Pan, Bóg wasz.
3.GDAŃSKA.1881Chlebaście nie jedli, i wina, i mocnego napoju nie piliście, abyście wiedzieli żem Ja Pan, Bóg wasz.
4.GDAŃSKA.2017Nie jedliście chleba, nie piliście wina i mocnego napoju, abyście poznali, że ja jestem PAN, wasz Bóg.
5.CYLKOW(29:5) Aniście chleba nie jadali, aniście wina i mocnych napojów nie pijali, abyście poznali, żem Ja Wiekuisty, Bóg wasz.
6.KRUSZYŃSKI(29:5) chleba nie jedliście, wina, ani likworu nie pijaliście, iżbyście mogli poznać, żem ja jest Jahwe, Bogiem waszym.
7.MIESES(29:5) nie jedliście chleba, ani nie piliście wina, ni napojów mocnych, – ażebyście poznawali, iż Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5Chleba nie jedliście, nie piliście wina ani sycery, abyście poznali, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.
9.BRYTYJKA(29:5) Chleba nie jadaliście, wina i mocnego napoju nie pijaliście, abyście poznali, że Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.
10.POZNAŃSKANie jedliście chleba, nie piliście wina ani sycery, abyście poznali, że Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem.
11.WARSZ.PRASKA(29:5) Nie jedliście w tym czasie chleba i nie piliście ani wina, ani sycery, żebyście mogli zrozumieć, że Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:5) Nie jadaliście chleba, ani wina oraz nie pijaliście mocnych napojów, abyście poznali, że Ja, WIEKUISTY, to wasz Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:5) Nie jadaliście chleba, nie pijaliście wina ani piwa, po to, by zrozumieć, że Ja, PAN, jestem waszym Bogiem.