« Przys 17:9 Księga Przysłów 17:10 Przys 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Więcej waży upominanie u roztropnego, niźli sto plag u głupiego.
2.GDAŃSKA.1881Więcej waży gromienie u roztropnego, niżeli sto plag u głupiego.
3.GDAŃSKA.2017Nagana lepiej działa na rozumnego niż sto razów na głupiego.
4.KRAMSTUCKGłębiej wnika napomnienie u rozumnego, niż sto plag u głupca.
5.CYLKOWGłębiej wnika nagana u rozumnego, niżeli sto plag u kpa.
6.TYSIĄCL.WYD5Nagana głębiej poruszy rozsądnego niż nierozumnego - sto batów.
7.BRYTYJKAKarcenie głębiej dotyka rozumnego, niż głupiego sto batów.
8.POZNAŃSKANagana głębiej uderza w rozumnego niż sto batów w głupiego.
9.WARSZ.PRASKARozsądnego nagana porusza bardziej niż głupiego sto mocnych uderzeń.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nagana głębiej wnika u rozumnego, niż sto plag u kpiarza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNagana dotyka rozumnego głębiej, niż głupiego sto batów.