« Przys 17:13 Księga Przysłów 17:14 Przys 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto spuszcza wodę, początkiem jest swarów: i niźli odniesie lekkość, odstępuje sądu.
2.GDAŃSKA.1881Kto zaczyna zwadę, jest jako ten, co przekopuje wodę; przetoż niż się zwada rozsili, zaniechaj go.
3.GDAŃSKA.2017Kto zaczyna kłótnię, jest jak ten, co puszcza wodę; dlatego zaniechaj sporu, zanim wybuchnie.
4.KRAMSTUCKUsuwa groblę przed biegiem wody, kto rozpoczyna swary; zanim wybuchnie, zaniechaj kłótni.
5.CYLKOWJakby rozpętał kto fale, gdy kłótnia się wszczyna, ale zanim wybuchnie zwada, zaniechaj jej.
6.TYSIĄCL.WYD5Kłótnie zaczynać, to dać upust wodzie, nim spór wybuchnie, uciekaj!
7.BRYTYJKAKto wywołuje zwadę, jest jak ten, kto wypuszcza wodę; więc zaniechaj tego, zanim spór wybuchnie.
8.POZNAŃSKAKto wszczyna zwady, spuszcza wodę [z tamy]; nim się więc kłótnia rozpłomieni, ty się wycofaj.
9.WARSZ.PRASKAKto wszczyna kłótnie, ten otwiera zapory, uchodź więc, zanim jeszcze spór rozgorzeje.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy wszczyna się kłótnia, to jakby ktoś rozpętał fale; więc zaniechaj jej zanim wybuchnie zwada.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPoczątek kłótni jest jak przerwanie tamy - zaniechaj tego, zanim wybuchnie spór.