« Przys 17:14 Księga Przysłów 17:15 Przys 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto usprawiedliwia niezbożnego, i kto potępia sprawiedliwego, obadwaj są obrzydłymi Panu.
2.GDAŃSKA.1881Kto usprawiedliwia niezbożnego, a winnym czyni sprawiedliwego, oba jednako są obrzydliwością Panu.
3.GDAŃSKA.2017Kto usprawiedliwia niegodziwego i kto potępia sprawiedliwego, obaj budzą odrazę w PANU.
4.KRAMSTUCKKto uniewinnia złoczyńcę, kto obwinia sprawiedliwego - ohydą Bogu są obaj.
5.CYLKOWKto uniewinnia złoczyńcę, albo potępia sprawiedliwego - ohydą są Wiekuistemu obydwaj.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto bezbożnego uwalnia i kto skazuje prawego - obydwaj są obrazą dla Pana.
7.BRYTYJKAI ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana.
8.POZNAŃSKAZarówno ten, kto usprawiedliwia bezbożnego, jak i ten, kto obwinia sprawiedliwego, wzbudzają odrazę u Jahwe.
9.WARSZ.PRASKATen, kto uniewinnia winnego, i ten, kto niewinnego potępia, sprawia, że obaj są odrazą dla Pana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uniewinniający złoczyńcę, albo potępiający sprawiedliwego – obydwaj są ohydą dla WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto usprawiedliwia bezbożnego i kto skazuje sprawiedliwego - obaj są ohydą dla PANA.