« Przys 17:26 Księga Przysłów 17:27 Przys 17:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto miarkuje mowy swe, jest uczony i mądry: a drogiego ducha mąż ćwiczony.
2.GDAŃSKA.1881Kto zawściąga mowy swe, jest umiejętnym; drogiego ducha jest mąż rozumny.
3.GDAŃSKA.2017Kto ma wiedzę, powściąga swoje słowa, człowiek roztropny jest zacnego ducha.
4.KRAMSTUCKKto oszczędza swą mowę, ten zna pojętność; rzadkiego ducha jest człowiek przezorny.
5.CYLKOWKto w słowach swych powściągliwy, zna rozum, a kto zimną krew zachowuje jest człowiekiem roztropnym.
6.TYSIĄCL.WYD5Wiedzę posiadł, kto w słowach oszczędny; kto spokojnego ducha, jest roztropny.
7.BRYTYJKAKto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny.
8.POZNAŃSKAKto jest w słowach powściągliwy, ma rozsądek, spokojnego ducha jest człowiek rozumny.
9.WARSZ.PRASKAPosiadł rozsądek, kto powściągliwy w mowie, rozumny wszystko na chłodno rozważa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto w swoich słowach jest powściągliwy – zna rozum; a kto zachowuje zimną krew – jest roztropnym człowiekiem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto oszczędza swych słów, wie, czym jest poznanie, a kto zachowuje zimną krew, jest człowiekiem rozumnym.