« Hiob 16:18 Księga Hioba 16:19 Hiob 16:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(16:20) Albowiem oto w niebie świadek mój: a wiaduk mój na wysokościach.
2.GDAŃSKA.1881Otoć i teraz w niebie jest świadek mój, jest świadek mój na wysokości.
3.GDAŃSKA.2017Oto teraz mój świadek jest w niebie, mój obrońca na wysokości.
4.CYLKOWJuż i teraz świadek mój w niebiosach, a orędownik mój w wysokościach.
5.KRUSZYŃSKIOto w tej chwili świadek mój jest w niebiosach - obrońca mój na wysokościach.
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz mój Świadek jest w niebie, mój Poręczyciel jest na wysokości.
7.BRYTYJKAJuż teraz mam świadka w niebiei swego orędownika na wysokościach.
8.POZNAŃSKATeraz jeszcze świadek mój jest w niebie, obrońca mój na wysokościach.
9.WARSZ.PRASKAW niebie jest teraz Ten, co świadczy o mnie, mój Obrońca zasiadający wysoko.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Już i teraz mój świadek jest w niebiosach, mój orędownik na wysokościach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJuż teraz mam świadka na niebie, składa świadectwo na wysokościach.