« Hiob 16:3 Księga Hioba 16:4 Hiob 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(16:4) Mogłem i ja podobne wam rzeczy mówić: ale daj Boże, była dusza wasza miasto dusze mojéj. (16:5) Cieszyłbym i ja was mowami, i kiwałbym głową moją nad wami.
2.GDAŃSKA.1881Azażbym ja tak mówił, jako wy, gdybyście wy byli na miejscu mojem? azażbym zbierał przeciwko wam słowa, i kiwałlibym nad wami głową swoją?
3.GDAŃSKA.2017Ja także mógłbym mówić jak wy; gdybyście byli w moim położeniu, mógłbym nagromadzić słów przeciwko wam i potrząsać głową nad wami.
4.CYLKOWI jabym potrafił mówić jak wy - gdybyście na miejscu mojem byli - mógłbym zestawić przeciw wam słowa, a potrząsać nad wami głową moją.
5.KRUSZYŃSKIJabym również tak jak wy przemawiał, gdybyście byli na moim miejscu; dobierałbym przeciwko wam słów i kiwałbym nad wami głową.
6.TYSIĄCL.WYD5I ja bym przemawiał podobnie, gdybyśmy role zmienili. Mowy bym do was układał, kiwałbym głową nad wami.
7.BRYTYJKAI ja mógłbym mówić tak jak wy, gdybyście byli na moim miejscu; mnożyłbym przeciwko wam kwiecistą mowę i potrząsałbym nad wami głową,
8.POZNAŃSKAJa także mógłbym mówić do was, jak wy, gdybyście wy znajdowali się w moim położeniu, potrafiłbym dobierać przeciw wam słowa i głową potrząsałbym nad wami,
9.WARSZ.PRASKAMógłbym ja również tak jak wy przemawiać, gdybyście byli na moim miejscu. Prawiłbym piękne słowa i kiwałbym głową nad wami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ja potrafię mówić tak jak ty; gdybyście byli na moim miejscu, mógłbym przeciwko wam zestawić słowa i potrząsać przed wami moją głową.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI ja mógłbym mówić jak wy, gdybyśmy się zamienili miejscami. Też umiałbym klecić zdania, kiwać nad wami głową,