« Hiob 16:6 Księga Hioba 16:7 Hiob 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(16:8) A teraz ścisnęła mię boleść moja, i wniwecz się obróciły wszystkie członki moje.
2.GDAŃSKA.1881A teraz zemdlił mię; spustoszyłeś, o Boże! wszystko zgromadzenie moje.
3.GDAŃSKA.2017A teraz zmęczył mnie. Spustoszyłeś całe moje zgromadzenie.
4.CYLKOWAle teraz wyczerpnął już siłę moję - opustoszyłeś całe koło me rodzinne.
5.KRUSZYŃSKIA teraz Bóg wyczerpał siły moje, całe otoczenie moje spustoszyłeś, o Boże!
6.TYSIĄCL.WYD5Ale teraz [Bóg] mnie obezwładnił. Zniszczyłeś całe moje otoczenie.
7.BRYTYJKAAle teraz On wyczerpał moją siłę i opanowała mnie straszna boleść.
8.POZNAŃSKAA teraz [Bóg] wyczerpał moją cierpliwość, całą moją rodzinę wyniszczył.
9.WARSZ.PRASKAJestem już do kresu sił zmęczony, wyrwałeś mnie spośród mych przyjaciół.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz Bóg wyczerpał już moją siłę. Opustoszyłeś całe moje koło rodzinne.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, zmęczył mnie! Posłuchaj, proszę: Zniszczyłeś mą gromadę.