« Przys 3:9 Księga Przysłów 3:10 Przys 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A napełnią się gumna twoje obfitością, i prasy twe winem opływać będą.
2.GDAŃSKA.1881A gumna twoje napełnione będą obfitością, i od wina nowego prasy twoje rozpadać się będą.
3.GDAŃSKA.2017A twoje spichrze będą napełnione dostatkiem i twoje prasy będą przelewać się od nowego wina.
4.KRAMSTUCKA napełnią się twoje śpichrze obfitością i moszczom twoje tłokarnie przepłyną.
5.CYLKOWNapełnią się wtedy gumna twe obfitością, a przelewać się będą moszczem kadzie twoje.
6.TYSIĄCL.WYD5a twoje spichlerze napełnią się zbożem i z tłoczni moszcz się przeleje.
7.BRYTYJKAI będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.
8.POZNAŃSKAa twoje spichrze napełnią się zbożem, a moszcz z kadzi będzie się przelewał.
9.WARSZ.PRASKAWypełnią się wtedy twe stodoły zbożem, z beczek wino będzie się przelewało.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy napełnią się obfitością twe spichlerze, a twe kadzie będą przelewać się moszczem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITwówczas twoje spichrze będą wypełnione, a twoje tłocznie opływać będą w moszcz.