« Przys 3:14 Księga Przysłów 3:15 Przys 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Droższa jest nad wszystkie bogactwa: a wszystkie rzeczy, które bywają pożądane, nie mogą jéj być przyrównane.
2.GDAŃSKA.1881Droższa jest nad perły, a wszystkie najmilsze rzeczy twoje nie zrównają się z nią.
3.GDAŃSKA.2017Jest droższa nad perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej.
4.KRAMSTUCKDroższą ona od pereł, a wszelkie twoje kosztowności nie wyrównywają jej.
5.CYLKOWCenniejszą ona nad korale, a wszystkie twe klejnoty nie zrównają jej.
6.TYSIĄCL.WYD5Cenniejsza ona niż perły, nie równe jej żadne klejnoty.
7.BRYTYJKAJest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.
8.POZNAŃSKACenniejsza jest ona niż perły i żaden z klejnotów nie może się z nią równać.
9.WARSZ.PRASKAJest ona droższa od pereł, przewyższa swą wartością najdroższe kamienie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ona jest cenniejszą niż korale i nie zrównają jej wszystkie twoje klejnoty.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITjest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic z twoich skarbów.