« 1Krn 23:24 1 Księga Kronik 23:25 1Krn 23:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo rzekł Dawid: „Otpoczynienie dał Bog israhelskim ludziem swym a przebytek aż na wieki w Jerusalemie.
2.WUJEK.1923Mówił bowiem Dawid: Dał Pan Bóg odpoczynienie Izraelowi, ludu swemu, i mieszkanie w Jeruzalem aż na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem rzekł Dawid: Dał odpocznienie Pan, Bóg Izraelski, ludowi swemu, i będzie mieszkał w Jeruzalemie aż na wieki.
4.GDAŃSKA.2017Dawid bowiem powiedział: PAN, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi i będzie mieszkał w Jerozolimie na wieki.
5.KRUSZYŃSKIDawid bowiem powiedział: "Jahwe, Bóg Izraela, dał wypoczynek ludowi swemu i będzie mieszkał w Jeruzalem na wieki;
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, udzielił odpoczynku swemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na stałe.
7.BRYTYJKAPowiedział bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, dał spokój swemu ludowi i zamieszkał w Jeruzalemie na wieki;
8.POZNAŃSKARzekł tedy Dawid: "Jahwe, Bóg Izraela, użyczył pokoju ludowi swemu i będzie przebywał w Jeruzalem na wieki.
9.WARSZ.PRASKADawid bowiem powiedział: Jahwe, Bóg Izraela, pozwolił odpocząć swojemu ludowi, który odtąd już na zawsze będzie mieszkał w Jerozolimie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Dawid powiedział: WIEKUISTY, Bóg Israela, dał odpocznienie Swojemu ludowi i na wieki będzie mieszkał w Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid bowiem stwierdził, że ponieważ PAN, Bóg Izraela, dał wytchnienie swojemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na wieki,