« 3Moj 5:9 3 Księga Mojżeszowa 5:10 3Moj 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle drugie zakadzi w obiatę, jakoż obyczaj jest, i będzie prosić zań kapłan ❬a❭ za grzech jego a będzie jemu otpuszczono.
2.WUJEK.1923Drugie zaś spali na całopalenie, jako jest obyczaj: i będzie się kapłan modlił zań i za grzech jego, a będzie mu odpuszczon.
3.GDAŃSKA.1881Z drugiego zasię uczyni ofiarę całopalenia według zwyczaju. A tak oczyści go kapłan od grzechu jego, którym zgrzeszył, a będzie mu odpuszczony.
4.GDAŃSKA.2017Drugiego zaś złoży jako całopalenie według przepisu. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania za jego grzech, który popełnił, i będzie mu przebaczony.
5.CYLKOWDrugiego zaś zużyje na całopalenie, wedle przepisu, i tak rozgrzeszy go kapłan z grzechu jego, którego się dopuścił, a odpuszczoném mu będzie.
6.KRUSZYŃSKIZ drugiego uczyni całopalenie stosownie do obrzędu. I oczyści go kapłan z grzechu jego, który popełnił i będzie mu odpuszczony.
7.MIESESdrugie zaś uczyni całopaleniem wedle przepisu: kapłan rozgrzeszy go tem z uchybienia jego, które on popełnił, a wina będzie jemu odpuszczona.
8.TYSIĄCL.WYD5Drugiego gołębia złoży jako ofiarę całopalną według przepisu. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił, a będzie mu odpuszczony.
9.BRYTYJKADrugiego złoży jako ofiarę całopalną według przepisu. Kapłan dokona jego oczyszczenia z grzechu, który popełnił, i będzie mu odpuszczony.
10.POZNAŃSKADrugiego [gołębia] złoży na całopalenie zachowując odpowiednie przepisy. W ten sposób kapłan dokona zadośćuczynienia za grzech, którego tamten się dopuścił, i będzie mu darowany.
11.WARSZ.PRASKADrugiego ptaka złoży jako ofiarę całopalenia, według przepisów składania tej ofiary. W ten sposób kapłan dokona obrzędu przebłagania za grzech i temu, który się grzechu dopuścił, grzech ów będzie odpuszczony.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś drugiego zużyje według przepisu na całopalenie, i tak rozgrzeszy go kapłan z jego grzechu, którego się dopuścił, więc będzie mu odpuszczone.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZ drugiego natomiast uczyni ofiarę całopalną zgodnie z przepisami. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, którego dopuścił się ofiarujący - i będzie mu przebaczone.