« 3Moj 5:11 3 Księga Mojżeszowa 5:12 3Moj 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi da ji kapłan❬owi❭, jenże nabierze jej garść pełną i seżże ją na ołtarzu na pamięć jego, jeż jest ofierował,
2.WUJEK.1923I da ją kapłanowi: który nabrawszy z niej pełną garść, spali na ołtarzu, na pamiątkę onego, który ofiarował.
3.GDAŃSKA.1881A gdy ją przyniesie do kapłana, tedy nabrawszy kapłan z niej pełną garść swoję na pamiątkę jego, spali ją na ołtarzu mimo ofiarę ognistą Panu; ofiara to za grzech jest.
4.GDAŃSKA.2017Przyniesie ją do kapłana, a kapłan nabierze z niej pełną garść jako pamiątkę i spali ją na ołtarzu na ofiarach całopalnych dla PANA. To jest ofiara za grzech.
5.CYLKOWI przyniesie ją do kapłana; i nabierze z niej kapłan pełną garść swoję, w "znak przypomnienia", i puści z dymem na ofiarnicy przy ofiarach ogniowych Wiekuistemu: ofiara to zagrzeszna.
6.KRUSZYŃSKIPrzyniesie do kapłana, a kapłan weźnie z niej pełną swoją garść na pamiątkę i spali w ogniu na ołtarzu; jest to ofiara za grzech.
7.MIESESNiech przyniesie ją do kapłana, a kapłan niech zgarnie z niej pełną garść swoją, jako ofiarny znak jej przypomnienia, i puści z dymem na ołtarzu przy ofiarach ogniowych Wiekuistego: ofiara to zagrzeszna;
8.TYSIĄCL.WYD5Przyniesie to kapłanowi. Kapłan weźmie z tego pełną garść jako pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu przy ofiarach spalanych dla Pana. To jest ofiara przebłagalna.
9.BRYTYJKANiech przyniesie ją do kapłana, a kapłan nabierze z niej pełną garść jako ofiarę pamiątki i spali ją na ołtarzu przy ofiarach ogniowych dla Pana. Jest to ofiara za grzech.
10.POZNAŃSKAPrzyniesie ją do kapłana. Ten nabierze z niej pełną garść na upamiętnienie i spali na ołtarzu na ofiarach spalanych dla Jahwe. To jest ofiara przebłagalna.
11.WARSZ.PRASKAPrzyniesie [mąkę] kapłanowi, który weźmie jedną garść mąki na pamiątkę i każe ją spalić na ołtarzu, na ofiarach całopalenia, spalanych na cześć Jahwe. Będzie to przebłagalnia za grzech.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przyniesie ją do kapłana, a kapłan nabierze z niej pełną swoją garść na „znak przypomnienia”, oraz puści ją WIEKUISTEMU z dymem na ofiarnicy przy ofiarach ogniowych. To jest ofiara zagrzeszna.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech przyniesie ją do kapłana, a kapłan niech z niej weźmie pełną garść mąki jako przypomnienie i niech ją spali na ołtarzu na wdzięcznych darach dla PANA - jest to ofiara za grzech.