« 3Moj 5:13 3 Księga Mojżeszowa 5:14 3Moj 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI mołwił jest Pan ku Mojseszowi rzekąc:
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Nad to rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017PAN powiedział jeszcze do Mojżesza:
5.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
7.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Potem Pan powiedział do Mojżesza:
9.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza:
10.POZNAŃSKAJahwe tak przemówił do Mojżesza:
11.WARSZ.PRASKAPotem mówił Jahwe do Mojżesza tak:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY oświadczył też Mojżeszowi, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przemówił też do Mojżesza tymi słowy: