« 3Moj 5:2 3 Księga Mojżeszowa 5:3 3Moj 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJestliby dotkła cso nieczystego człowieczej podle wsze[ch] nieczystoty, jąż to ❬się❭ pokalać obyczajno jest, a zapomniawszy ❬...❭ potem, podlęże grzechowi.
2.WUJEK.1923A jeźli się dotknie czego z człowieczéj nieczystości, według wszelkiéj nieczystości, którą się zwykł mazać: a zapamiętawszy, potem się obaczy, podlęże występkowi.
3.GDAŃSKA.1881Albo jeźliby się kto dotknął nieczystości człowieczej, jakażbykolwiek była nieczystość jego, przez którą się nieczystym stawa, a byłoby to skryto przed nim, i dowiedziałby się, winien jest.
4.GDAŃSKA.2017Lub jeśli ktoś dotknął jakiejkolwiek nieczystości ludzkiej, przez którą stanie się nieczysty, a nie jest tego świadomy, a potem się o tym dowie, będzie winny;
5.CYLKOWAlbo - jeżeliby się kto dotknął nieczystości człowieczej, jakakolwiek by to była nieczystość, przez którą się zanieczyszcza, a byłoby to tajne przed nim, on zaś dowiedziałby się, i byłby winien;
6.KRUSZYŃSKIalbo jeśli ktoś dotknie się jakiejkolwiek nieczystości ludzkiej, przez którą może podlec zmazaniu, i gdy sam spostrzeże i dowie się, winę zaciągnął.
7.MIESESalbo, że dotknie się nieczystości człowieka, jakąkolwiek będzie nieczystość jego, przez którą staje się nieczystym, a ujdzie uwadze jego, on zaś dowie się, i popadnie w winę,
8.TYSIĄCL.WYD5albo jeżeli ktoś dotknie się jakiejś nieczystości ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, która może uczynić nieczystym, i z początku nie uświadomi sobie tego, a potem spostrzeże, iż zawinił,
9.BRYTYJKAAlbo jeżeli kto dotknie się nieczystości ludzkiej czy jakiejkolwiek nieczystości, przez którą staje się nieczystym, a sam nie wiedząc o tym, ale potem się dowie o tym, że ściągnął na siebie winę;
10.POZNAŃSKAalbo jeśli ktoś dotknął jakiejkolwiek nieczystości ludzkiej powodującej zanieczyszczenie, a nie był świadom tego, dowiedziawszy się o tym staje się winny,
11.WARSZ.PRASKAalbo jeśli ktoś, nieświadomy tego, dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej, przez którą sam stałby się zbrukanym, i jeśli później zauważy, że dopuścił się w ten sposób przestępstwa;
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.albo jeśli ktoś dotknął nieczystości człowieka jakakolwiek by to była nieczystość przez którą się zanieczyszcza, a byłoby to dla niego nieznane, ale on się dowiedział, zatem jest winien.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITalbo kto zgrzeszy przez to, że dotknie ludzkiej nieczystości lub jakiejkolwiek innej, która czyni nieczystym, i choć najpierw umknęło to jego uwadze, to potem uświadomił sobie, że obciążył się przewinieniem;