« 3Moj 5:5 3 Księga Mojżeszowa 5:6 3Moj 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ofieruje jagnię z stada albo kozę i będzie prosić zań kapłan a za grzech jego.
2.WUJEK.1923A niech ofiaruje z trzody owcę, albo kozę, i będzie się kapłan modlił za nię i za grzech jéj.
3.GDAŃSKA.1881I przywiedzie ofiarę za winę swoję Panu za grzech swój, którym zgrzeszył, samicę z drobnego bydła, owcę, albo kozę za grzech, a oczyści go kapłan od grzechu jego.
4.GDAŃSKA.2017I przyprowadzi PANU ofiarę za przewinienie z powodu swego grzechu, który popełnił: samicę z trzody, owcę albo kozę na ofiarę za grzech, a kapłan dokona za niego przebłagania za jego grzech.
5.CYLKOWI niech przyniesie pokutę Wiekuistemu za grzech swój, którego się dopuścił, samicę z trzody; owcę albo kozę - jako ofiarę zagrzeszną, a rozgrzeszy go kapłan z grzechu jego.
6.KRUSZYŃSKIPrzyprowadzi do Pana ofiarę przebłagalną za swój grzech, który popełnił; będzie to samica jagniątko ze stada, albo koźlątko jako ofiara za grzech, a kapłan oczyści go z grzechu jego.
7.MIESESi niech przyniesie ofiarę swą pokutną dla Wiekuistego za uchybienie swoje, którem uchybił: samicę z trzody, owcę albo kozę, jako ofiarę zagrzeszną, a kapłan rozgrzeszy go tem z uchybienia jego.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przyniesie [jako] ofiarę zadośćuczynienia dla Pana za swój grzech - samicę spośród drobnego bydła, owcę lub kozę, na ofiarę przebłagalną. A kapłan dokona przebłagania za jego grzech.
9.BRYTYJKAI niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił, jako pokutną ofiarę dla Pana, samicę z trzody, owcę albo kozę, na ofiarę za grzech, i kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu.
10.POZNAŃSKAPotem za grzech, który popełnił, przyniesie dla Jahwe jako ofiarę za swą winę samicę ze stada, owcę albo kozę na ofiarę przebłagalną, a wtedy kapłan dokona zadośćuczynienia za jego grzech.
11.WARSZ.PRASKAa potem niech złoży dla Jahwe jako ofiarę przebłagania za grzech, którego się dopuścił, samicę spośród jakichś drobniejszych zwierząt, na przykład owcę lub kozę, a kapłan dokona obrzędu przebłagania za jego grzech.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I niech przyniesie WIEKUISTEMU pokutną ofiarę za swój grzech, którego się dopuścił samicę z trzody, owcę albo kozę, jako ofiarę zagrzeszną, a kapłan rozgrzeszy go z jego grzechu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITi niech za popełniony grzech przyprowadzi do PANA w ofierze za przewinienie owcę lub kozę, jako ofiarę za grzech. Wówczas kapłan dokona za niego przebłagania - i będzie oczyszczony od grzechu.