« 2Krl 6:1 2 Księga Królewska 6:2 2Krl 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Idźmy aż do Jordanu, a niechaj weźmie każdy z lasu po jednem drzewie, że tam sobie zbudujemy miejsce ku mieszkaniu. Który rzekł: Idźcie.
2.GDAŃSKA.1881Niech idziemy proszę aż do Jordanu, a weźmiemy stamtąd każdy po jednem drzewie, i zbudujemy tam sobie miejsce ku mieszkaniu. Którym on rzekł: Idźcie.
3.GDAŃSKA.2017Pozwól, że pójdziemy aż nad Jordan, weźmiemy stamtąd każdy po jednej belce i zbudujemy tam sobie miejsce na mieszkanie. Odpowiedział: Idźcie.
4.CYLKOWPozwól nam pójść nad Jordan i zabrać stamtąd każdy po bierwionie jednem, abyśmy urządzili sobie tam siedzibę, gdziebyśmy osiąść mogli. I rzekł: Idźcie.
5.KRUSZYŃSKIPójdziemy nad Jordan, każdy z nas zabierze stąd jedną belkę i przygotujemy sobie tam miejsce, abyśmy tam zamieszkali". I odpowiedział: "Idźcie".
6.TYSIĄCL.WYD5Chcemy iść nad Jordan, i niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy zamieszkać! Odpowiedział: Idźcie!
7.BRYTYJKAPozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: Idźcie!
8.POZNAŃSKAPozwól, że pójdziemy aż nad Jordan, weźmiemy stamtąd każdy po jednej belce i zrobimy sobie tam miejsce na mieszkanie. Odpowiedział: - Idźcie.
9.WARSZ.PRASKAPrzenieśmy się nad Jordan. Każdy wytnie tam przynajmniej jedno drzewo i zbudujemy sobie pomieszczenia, w których będziemy mogli mieszkać. Rzekł na to Elizeusz: Dobrze, idźcie!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozwól nam pójść nad Jarden oraz zabrać po jednym balu drzewa, byśmy tam urządzili sobie siedzibę i mogli osiąść. Zatem powiedział: Idźcie!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPozwól nam pójść nad Jordan. Każdy z nas weźmie stamtąd po jednej żerdzi i powiększymy tu sobie miejsce spotkań. Idźcie! - zezwolił.