« Psal 108:3 Księga Psalmów 108:4 Psal 108:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(107:4) bo wielikie jest na niebiech miłosierdzie twoje i aliż do obłokow prawda twoja.
2.PS.PUŁAWSKI(107:4) bo wielikie jest na niebiech miłosierdzie twoje i aliż do obłokow prawda twoja.
3.WUJEK.1923(108:5) Albowiem wielkie jest nad niebiosa miłosierdzie twoje: i aż pod obłoki prawda twoja.
4.GDAŃSKA.1881(108:5) Albowiem większe jest nad niebiosa miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.
5.GDAŃSKA.2017Twoje miłosierdzie bowiem jest wielkie, sięga ponad niebiosa, a twoja prawda aż pod obłoki.
6.PS.BYCZ.1854(108:5) Bo wielką, z-ponad niebios, dobroć-Twoja; a,-aż-do obłoków, prawda-Twoja.
7.GÖTZE.1937(108:5) Albowiem aż ponad niebiosa wielka jest dobroć Twoja, aż pod obłoki prawda Twoja.
8.CYLKOW(108:5) Bo wielką ponad nieba łaska Twoja, i pod obłoki prawda Twoja.
9.KRUSZYŃSKI(108:5) Albowiem większe jest od niebios miłosierdzie Twoje! a Twoja prawda aż pod obłoki.
10.ASZKENAZY (108:5) Gdyż wielką ponad niebiosy Twa łaska i aż po obłoki Twa prawda.
11.SZERUDA(108:5) bo wielka aż do niebios łaska Twoja i pod obłoki sięga wierność Twoja.
12.TYSIĄCL.WYD1(107:5) bo Twoje miłosierdzie wielkie aż do niebios, a wierność Twoja po chmury.
13.TYSIĄCL.WYD5(108:5) bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność Twoja po chmury.
14.BRYTYJKA(108:5) Bo wielka ponad niebiosa jest łaska twojaI aż do obłoków sięga wierność twoja.
15.POZNAŃSKA(108:5) Bo Twoja łaskawość przewyższa niebiosa, aż do obłoków sięga Twoja wierność.
16.WARSZ.PRASKA(108:5) bo wielka jest Twoja dobroć, sięga aż pod niebiosa, a wierność Twoja – aż po same obłoki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(108:5) Bo większą ponad niebiosa jest łaska Twoja, a pod obłoki Twoja prawda.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(108:5) Gdyż wielkość Twej łaski sięga niebios, A Twej wierności - obłoków.