« Psal 108:6 Księga Psalmów 108:7 Psal 108:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(107:6b) Bog mołwił jest w świętem swojem: (107:7) Wiesielić sie będę i rozdzielę Sykcynę, i nizinę {albo podole} stanow rozmierzę.
2.PS.PUŁAWSKI(107:6b) Bog mołwił jest w świętym swojem: (107:7) Wiesielić sie będę i rozdzielę Sycymę, i nizinę stanow rozmierzę.
3.WUJEK.1923(108:8) Bóg mówił w świątnicy swojéj: Rozweselę się, i będę dzielił Sychimę, i dolinę Namiotów pomierzę.
4.GDAŃSKA.1881(108:8) Bóg mówił przez świętobliwość swoję; dlatego się weselić będę, że rozdzielę Sychem, a dolinę Sukkot rozmierzę.
5.GDAŃSKA.2017Bóg przemówił w swej świętości: Będę się weselić, rozdzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę.
6.PS.BYCZ.1854(108:8) Bóg przemówił, w-Swiętości-swéj. Radować-się-będę; podzielę Szychem, a,-dolinę Sukkot, rozmierzę.
7.GÖTZE.1937(108:8) Bóg mówił w świętości Swojej; przeto się będę weselił; rozdzielę Sychem i wymierzę dolinę Suchot.
8.CYLKOW(108:8) Pan wyrzekł w świętości Swojéj, ucieszę się, podzielę Szechem i dolinę Sukoth pomierzę.
9.KRUSZYŃSKI(108:8) Bóg rzekł w świętości swojej - weselić się będę, rozdzielę Sychem i dolinę Sukkot rozmierzę
10.ASZKENAZY (108:8) Bóg wyrzekł w świętości Swej: Pieśń trjumfu zanucę, Sychem rozdzielę i wymierzę dolinę szałasów.
11.SZERUDA(108:8) Bóg przemówił w swej świątyni: Z wielką radością rozdzielę Sychem i rozmierzę dolinę Sukkot.
12.TYSIĄCL.WYD1(107:8) Bóg przemówił w swojej świątyni: «Będę się radował i jak łup podzielę Sychem, i dolinę Sukkot wymierzę.
13.TYSIĄCL.WYD5(108:8) Bóg przemówił w swojej świątyni: Będę triumfował i podzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę.
14.BRYTYJKA(108:8) Bóg przemówił w świątyni swojej:Rozraduję się i rozdzielę Sychem I rozmierzę dolinę Sukkot.
15.POZNAŃSKA(108:8) Bóg przemówił w swoim Przybytku: "Z radością uczynię działy w Sychem i dolinę Sukkot wymierzę.
16.WARSZ.PRASKA(108:8) W swoim świętym przybytku Bóg powiedział: Będę królował i Sychem podzielę, i dolinę Sukkot wymierzę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(108:8) Bóg w Swojej świętości powiedział: Ucieszę się, podzielę Szechem i dolinę Sukoth pomierzę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(108:8) I Bóg przemówił w swojej świętości: Zatryumfuję i rozdzielę Sychem, Rozmierzę też dolinę Sukkot!