« Am 2:5 Księga Amosa 2:6 Am 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Dla trzech złości Izraelowych i dla czterech nie nawrócę go, dlatego że przedał za śrebro sprawiedliwego a ubogiego za bóty.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Dla trzech występków Izraelskich, owszem, dla czterech, nie przepuszczę mu, przeto, że sprawiedliwego za pieniądze sprzedawają, a ubogiego za parę trzewików;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie przepuszczę mu, ponieważ sprzedali sprawiedliwego za srebro, a ubogiego za parę sandałów;
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Israela i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że sprzedali za pieniądze niewinnego, a biednego za parę sandałów.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Izraelu, i dla czterech kary nie cofnę: że zaprzedali za pieniądz sprawiedliwego, i ubogiego za parę trzewików!
6.SZERUDATak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Izraela i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że sprzedawają sprawiedliwego za pieniądze, a ubogiego za parę sandałów.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów;
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Izraela nie zmienię postanowienia, bo sprzedają niewinnego za pieniądze, a biednego za parę obuwia;
10.WARSZ.PRASKATak mówi Pan: Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego, co już powiedziałem. Sprzedawaliście bowiem za pieniądze niewinnego, a biedaka za parę sandałów,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków Israela, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że niewinnego sprzedali za pieniądze, a biednego za parę sandałów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Izraela i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, ponieważ sprzedają sprawiedliwego za pieniądze, a potrzebującego za parę sandałów.