« 4Moj 8:9 4 Księga Mojżeszowa 8:10 4Moj 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy Lewitowie będą przed Panem, włożą synowie Izraelowi ręce swe na nie.
2.GDAŃSKA.1881I postawisz Lewity przed Panem, i włożą synowie Izraelscy ręce swe na Lewity;
3.GDAŃSKA.2017I przyprowadzisz Lewitów przed PANA, a synowie Izraela położą na nich swoje ręce.
4.CYLKOWI przywiedziesz Lewitów przed oblicze Wiekuistego, i położą synowie Israela ręce swe na Lewitów;
5.KRUSZYŃSKIZbliżysz lewitów przed Pana, a synowie Izraelowi położą ręce swoje na lewitach.
6.MIESESSkoro przywiedziesz Lewitów przed Wiekuistego, położą Synowie Izraela ręce swoje na Lewitów,
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy wyprowadzisz lewitów przed Pana, Izraelici włożą na nich ręce.
8.BRYTYJKAI przyprowadzisz Lewitów przed Pana, synowie izraelscy zaś położą swoje ręce na Lewitów,
9.POZNAŃSKALewitów powiedziesz przed Jahwe, a synowie Izraela włożą na nich swe ręce.
10.WARSZ.PRASKAPotem polecisz lewitom stanąć przed Jahwe, a synowie Izraela położą na nich swoje ręce.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przyprowadzisz Lewitów przed oblicze WIEKUISTEGO, a synowie Israela położą swoje ręce na Lewitów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITpostawisz Lewitów przed PANEM i synowie Izraela położą na Lewitach swoje ręce.