« 4Moj 8:10 4 Księga Mojżeszowa 8:11 4Moj 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ofiaruje Aaron Lewity, dar przed oczyma Pańskiemi od synów Izraelowych, aby służyli na posłudze jego.
2.GDAŃSKA.1881I ofiarować będzie Aaron Lewity na ofiarę przed panem od synów Izraelskich, aby sprawowali posługi Pańskie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Aaron przedstawi Lewitów przed PANEM jako ofiarę od synów Izraela, aby pełnili służbę dla PANA.
4.CYLKOWI spełni Ahron nad Lewitami przedstawienie przed Wiekuistym, od synów Israela, - aby zaczęli sprawować służbę Wiekuistego;
5.KRUSZYŃSKIAaron ofiaruje lewitów przed Panem w ofierze podnoszenia ze strony synów Izraela, aby mogli spełniać służbę Bożą.
6.MIESESa Aron dokona obrotu Lewitami przed Wiekuistym od [t.j. jako przeznaczonych, poświęconych przez] Synów Izraela, ażeby byli [odtąd przeznaczeni] do pełnienia służby Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie Aaron gestem kołysania wobec Pana przekaże lewitów jako ofiarę Izraelitów i będą przeznaczeni na służbę dla Pana.
8.BRYTYJKAPotem Aaron ofiaruje Lewitów Panu jako ofiarę od synów izraelskich i będą pełnili służbę dla Pana,
9.POZNAŃSKAAaron zaś w imieniu synów Izraela dokona obrzędowego gestu ofiarowania lewitów Jahwe; odtąd będą przeznaczeni do pełnienia posługi dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAI złoży Aaron lewitów – jako ofiarę kołysania dla Jahwe – w imieniu synów Izraela, przeznaczając ich na służbę dla Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Ahron spełni nad Lewitami przedstawienie przed WIEKUISTYM od synów Israela, by zaczęli pełnić służbę WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Aaron złoży Lewitów PANU w ofierze kołysanej, jako dar od synów Izraela, i będą odtąd pełnili służbę PANU.