« 4Moj 8:12 4 Księga Mojżeszowa 8:13 4Moj 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I postawisz Lewity przed oczyma Aarona i synów jego i poświęcisz ofiarowane Panu.
2.GDAŃSKA.1881Potem postawisz Lewity przed Aaronem, i przed syny jego, a ofiarować je będziesz na ofiarę Panu.
3.GDAŃSKA.2017Następnie postawisz Lewitów przed Aaronem i przed jego synami i przedstawisz ich jako ofiarę dla PANA.
4.CYLKOWI postawisz Lewitów przed Ahronem i przed synami jego, a spełnisz nad nimi przedstawienie Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIPostawisz lewitów przed Aaronem i przed jego synami i ofiarujesz ich w ofierze podnoszonej Bogu.
6.MIESES[Następnie] postawisz Lewitów przed Aronem i przed synami jego i dokonasz obrotu nimi dla [t.j. ażeby odtąd należeli do] Wiekuistego, –
7.TYSIĄCL.WYD5Stawisz lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich Panu gestem kołysania.
8.BRYTYJKAI każesz stanąć Lewitom przed Aaronem i przed jego synami, i przedstawisz ich jako ofiarę dla Pana.
9.POZNAŃSKANastępnie stawisz lewitów przed Aaronem i jego synami i wykonasz obrzędowy gest ofiarowania ich Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAPrzed Aaronem i jego synami każesz stanąć lewitom i poświęcisz ich w ofierze kołysania dla Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I postawisz Lewitów przed Ahronem oraz przed jego synami oraz spełnisz nad nimi przedstawienie dla WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem każesz Lewitom stanąć przed Aaronem i przed jego synami i złożysz ich PANU w ofierze kołysanej.