« 4Moj 8:16 4 Księga Mojżeszowa 8:17 4Moj 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Moje bowiem są wszystkie pierworodne synów Izraelowych, tak z ludzi jako i z bydła: ode dnia, któregom pobił wszelkie pierworodne w ziemi Egipskiéj, poświęciłem je sobie:
2.GDAŃSKA.1881Gdyż wszyscy pierworodni z synów Izraelskich moi są z ludzi i z bydła: ode dnia, któregom pobił wszystkie pierworodne w ziemi Egipskiej, poświęciłem je sobie.
3.GDAŃSKA.2017Gdyż do mnie należy wszystko, co pierworodne wśród synów Izraela, zarówno z ludzi, jak i ze zwierząt. Poświęciłem ich sobie w dniu, w którym zabiłem wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu.
4.CYLKOWGdyż Mojém wszystko pierworodne z synów Israela, tak z ludzi jak z bydła; dnia, któregom poraził wszystkich pierworodnych w ziemi Micraim, poświęciłem ich Sobie.
5.KRUSZYŃSKIPonieważ moimi są wszyscy pierworodni z pośród synów Izraelowych tak w ludziach, jak i w zwierzętach; w dniu, w którym uderzyłem wszystkich pierworodnych w Egipcie, poświęciłem ich sobie.
6.MIESESAlbowiem do Mnie należy wszystko pierworodne u Synów Izraela z ludzi i z bydła: gdym poraził wszystko pierworodne w Kraju Egipskim, poświęciłem ich dla Siebie, –
7.TYSIĄCL.WYD5Do Mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej.
8.BRYTYJKAMoim bowiem jest każdy pierworodny wśród synów izraelskich, zarówno z ludzi jak z bydła. W dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, poświęciłem ich sobie.
9.POZNAŃSKADo mnie bowiem należy wszystko pierworodne zrodzone pośród synów Izraela, tak ludzie, jak zwierzęta. Wyłączyłem ich dla siebie od dnia, w którym pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej.
10.WARSZ.PRASKABo wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi, jak i spośród zwierząt, należy do Mnie. Przeznaczyłem to dla siebie wtedy, kiedy dokonywałem zagłady wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Moim jest wszystko pierworodne synów Israela, tak z ludzi, jak i z bydła; poświęciłem ich Sobie w dniu, w którym poraziłem wszystkich pierworodnych w ziemi Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy pierworodny wśród synów Izraela, wśród ludzi i wśród bydła, należy bowiem do Mnie. Poświęciłem ich sobie w dniu, gdy pobiłem wszystkich pierworodnych w Egipcie.