« 4Moj 8:17 4 Księga Mojżeszowa 8:18 4Moj 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wziąłem Lewity miasto wszech pierworodnych synów Izraelowych.
2.GDAŃSKA.1881A przyjąłem Lewity miasto wszelkiego pierworodnego z synów Izraelskich.
3.GDAŃSKA.2017Wziąłem Lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela.
4.CYLKOWPrzyjąłem zaś Lewitów miasto wszystkich pierworodnych u synów Israela;
5.KRUSZYŃSKIWziąłem lewitów zamiast wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela;
6.MIESESLewitów zaś przyjąłem miasto pierworodnych wszystkich u Synów Izraela
7.TYSIĄCL.WYD5Obecnie biorę lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów
8.BRYTYJKAWziąłem Lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów izraelskich.
9.POZNAŃSKATak więc wziąłem lewitów w zastępstwie wszystkich pierworodnych synów Izraela.
10.WARSZ.PRASKAWziąłem dla siebie lewitów zamiast pierworodnych synów Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Lewitów przyjąłem zamiast wszystkich pierworodnych z synów Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWziąłem Lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych synów Izraela