« 4Moj 8:18 4 Księga Mojżeszowa 8:19 4Moj 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I darowałem je Aaronowi i synom jego z pośrodku ludu, aby mi służyli miasto Izraela w przybytku przymierza, a modlili się za nie, aby nie było plagi na lud, jeźliby śmieli przystąpić do świątnice.
2.GDAŃSKA.1881I dałem Lewity darem Aaronowi i synom jego z pośród synów Izraelskich, aby odprawowali służby miasto synów Izraelskich w namiocie zgromadzenia, i oczyszczali syny Izraelskie, aby nie przyszło na syny Izraelskie karanie, gdyby przystępowali synowie Izraelscy do świątnicy.
3.GDAŃSKA.2017I dałem Lewitów jako dar Aaronowi i jego synom spośród synów Izraela, aby pełnili służbę synów Izraela w Namiocie Zgromadzenia i dokonywali przebłagania za nich, aby nie spadła na synów Izraela żadna kara, gdy będą zbliżać się do świątyni.
4.CYLKOWI oddałem Lewitów jako przydanych Ahronowi i synom jego, z pośród synów Israela, aby pełnili służbę za synów Israela w przybytku zboru, i ochraniali synów Israela, - tak, aby nie spotkała synów Israela klęska, gdy przystępować będą synowie Israela do świątyni."
5.KRUSZYŃSKIi oddałem lewitów całkowicie Aaronowi i jego synom wśród synów Izraelowych, aby spełniali służbę synów Izraelowych w namiocie zgromadzenia, aby dokonywali oczyszczenia nad synami Izraela, iżby synowie Izraela nie byli do" tknięci plagą, gdy się zbliżają do sanktuarjum".
6.MIESESi Lewitów tych oddałem oddanymi [całkowicie] Aronowi i synom jego z pośród Synów Izraela, dla pełnienia służby [za] Synów Izraela w Namiocie Obecności i dla rozgrzeszania Synów Izraela, ażeby nie było porażki wśród Synów Izraela w razie przystąpienia Synów Izraela do Świątyni”.
7.TYSIĄCL.WYD5i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by za Izraelitów pełnili służbę w Namiocie Spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara, w wypadku gdy sami zbliżą się do przybytku.
8.BRYTYJKAPodarowałem Lewitów Aaronowi i jego synom spośród synów izraelskich, aby pełnili za synów izraelskich służbę w Namiocie Zgromadzenia i aby dokonywali przebłagania za synów izraelskich, aby nie spotkał ich cios, gdy zbliżać się będą do świątyni.
9.POZNAŃSKALewitów właśnie spośród synów Izraela przydzieliłem Aaronowi i jego synom, aby pełnili służbę w imieniu synów Izraela w Namiocie Zjednoczenia. Mają dokonywać zadośćuczynienia za synów Izraela, aby tych synów Izraela nie dotknęła żadna plaga, kiedy będą się zbliżać do miejsca Świętego
10.WARSZ.PRASKAWyłączyłem ich całkowicie spośród synów Izraela i przekazałem Aaronowi oraz jego synom. W imieniu wszystkich synów Izraela mają oni pełnić służbę w Namiocie Spotkania, dokonując przebłagania za grzechy synów Izraela, aby synowie Izraela nie byli nękani żadnymi plagami, gdy będą się zbliżać do przybytku.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oddałem Lewitów jako przydatnych Ahronowi i jego synom spośród synów Israela, aby w Przybytku Zboru pełnili służbę za synów Israela oraz ochraniali synów Israela tak, by synów Israela nie spotkała klęska, kiedy synowie Israela będą podchodzić do świętego miejsca.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITi przekazałem ich Aaronowi oraz jego synom, by w zastępstwie za synów Izraela pełnili służbę w namiocie spotkania i dokonywali przebłagania za synów Izraela, aby dzięki temu na synów Izraela nie spadł cios, gdy będą zbliżać się do miejsca świętego.