« 4Moj 8:19 4 Księga Mojżeszowa 8:20 4Moj 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynili Mojżesz i Aaron i wszystko mnóstwo synów Izraelowych z Lewitami, co był rozkazał Pan Mojżeszowi.
2.GDAŃSKA.1881Uczynili tedy Mojżesz i Aaron i wszystko zgromadzenie synów Izraelskich z Lewitami wszystko, co rozkazał Pan Mojżeszowi o Lewitach, tak uczynili z nimi synowie Izraelscy.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Mojżesz i Aaron oraz całe zgromadzenie synów Izraela postąpili z Lewitami tak, jak PAN rozkazał Mojżeszowi o Lewitach; tak postąpili z nimi synowie Izraela.
4.CYLKOWI postąpili tak Mojżesz i Ahron i cały zbór synów Israela z Lewitami; wedle wszystkiego, co przykazał Wiekuisty Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili z nimi synowie Israela.
5.KRUSZYŃSKIMojżesz, Aaron i całe zebranie synów Izraela wykonali w odniesieniu do lewitów, co Bóg rozkazał Mojżeszowi o lewitach; tak zachowali się względem nich synowie Izraela.
6.MIESES[Wedle tego] postąpił Mojżesz i Aron i cała Gmina Synów Izraela z Lewitami: zgodnie z wszystkiem, co Wiekuisty przykazał Mojżeszowi o Lewitach, [ściśle] tak postąpili z nimi Synowie Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz więc, Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z lewitami tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi - według tego postąpili Izraelici z nimi.
8.BRYTYJKAMojżesz i Aaron, i cały zbór synów izraelskich postąpili z Lewitami zgodnie z tym wszystkim, co rozkazał Pan Mojżeszowi odnośnie do Lewitów; tak postąpili z nimi synowie izraelscy.
9.POZNAŃSKAMojżesz, Aaron i cała społeczność synów Izraela postąpili więc z lewitami tak, jak to Jahwe polecił Mojżeszowi; tak właśnie postąpili synowie Izraela w stosunku do lewitów.
10.WARSZ.PRASKAMojżesz, Aaron i wszyscy zebrani razem synowie Izraela postąpili z lewitami dokładnie tak, jak to Jahwe nakazał Mojżeszowi. Tak postąpili z nimi synowie Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz, Ahron i cały zbór synów Israela postąpili według wszystkiego, co WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi o Lewitach; tak z nimi postąpili synowie Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz i Aaron oraz całe zgromadzenie synów Izraela postąpili z Lewitami dokładnie tak, jak PAN polecił w tej sprawie Mojżeszowi.