« 4Moj 8:22 4 Księga Mojżeszowa 8:23 4Moj 8:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Rzekł nadto Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do Mojżesza:
4.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
6.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5I tak mówił dalej Pan do Mojżesza:
8.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
9.POZNAŃSKAI przemówił Jahwe do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKAPotem powiedział Jahwe do Mojżesza:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przemówił ponadto do Mojżesza tymi słowy: